Φυσικές Νότες - Φιλαρμονική Μπάντα

Φιλαρμονική Μπάντα
Μετάβαση στο περιεχόμενο

Φυσικές Νότες

Δαχτυλισμοί > Κλαρινέτο
01NTO
00:00
00:00
00:00
02RE
00:00
00:00
00:00
03MI
00:00
00:00
00:00
04FA
00:00
00:00
00:00
05SOL
00:00
00:00
00:00
06LA
00:00
00:00
00:00
07SI
00:00
00:00
00:00
08NTO
00:00
00:00
00:00
09RE
00:00
00:00
00:00
10MI
00:00
00:00
00:00
11FA
00:00
00:00
00:00
12SOL
00:00
00:00
00:00
Επιστροφή στο περιεχόμενο