Αλλοιωμένες Νότες - Φιλαρμονική Μπάντα

Φιλαρμονική Μπάντα
Μετάβαση στο περιεχόμενο

Αλλοιωμένες Νότες

Δαχτυλισμοί > Κλαρινέτο
1NTOD
00:00
00:00
00:00
2MIY
00:00
00:00
00:00
3FAD
00:00
00:00
00:00
4SOLD
00:00
00:00
00:00
5SIY
00:00
00:00
00:00
6NTOD
00:00
00:00
00:00
7MIY
00:00
00:00
00:00
8FAD
00:00
00:00
00:00
Επιστροφή στο περιεχόμενο